PALVELUOHJAUS

Palveluohjaus on yksilöllistä paneutuvaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on hyvän arjen ja itsenäisen elämänhallinnan vahvistaminen. Asiakkaana on vaikeassa elämäntilanteessa oleva täysi-ikäinen henkilö, joka tarvitsee arjessaan monien palvelujen yhteistoimintaa. Työ rakentuu asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden varaan. Työssä palvelujärjestelmä aktivoidaan suunnitelmallisesti tukemaan näitä tavoitteita. Palveluohjaus on prosessi, jossa arvioidaan, suunnitellaan ja pyritään sujuvoittamaan ja sovittamaan yhteen palveluita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita sekä toimintaympäristön resursseja.

Palveluohjauksessa keskeistä on asiakaslähtöisyys, asiakkaan kohtaaminen ja luottamuksellisen suhteen luominen, asiakkaan itsenäisen elämän kokonaisvaltainen tukeminen, palveluiden koordinointi ja sujuva yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa.

Metodin palveluohjaajilla on palveluohjauksen ammatillinen täydennyskoulutus. Palveluohjaaja on rinnalla kulkija, joka auttaa asiakasta voimaantumaan, löytämään itsestään kyvyn ymmärtää oma tilanteensa, pyrkiä henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tehdä suunnitelmia ja valintoja. Näin asiakkaalle aukeaa mahdollisuus olla oman elämänsä keskeinen toimija.

Työn kokonaiskesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan lähtötilanne, tavoitteet, ja työn eteneminen huomioiden.

PALVELUNEUVONTA

Palveluneuvonta on kertaluonteinen palvelu, jossa sisältö on hyvin samankaltainen kuin palveluohjauksessa. Työn syvyys ja tavoitteellisuus ovat kuitenkin eri luokkaa. Palvelu on tarkoitettu täysikäisille ihmisille, joiden oma toiminnanohjaus ja elämänhallinnan taidot ovat kohtalaisen hyvät, mutta he tarvitsevat kertaluonteista tukea, ohjausta ja kannustusta, jonka turvin he voivat lähteä etenemään oikeaan ja toivottuun suuntaan omassa arjessaan ja elämässään.