Perhetyö lähtee rakentumaan perheen yksilöllisen kokonaistilanteen kartoituksella. Kokonaistilanteessa käydään läpi perheen, sekä sen yksilöiden, haasteet, vahvuudet ja heikkoudet, voimavarat ja verkostot, sekä rakennetaan alkavalle työlle suuntaa antavat tavoitteet.

Perhetyö voi tukea vanhemmuutta, lasten hoitoa ja kasvatusta, sekä antaa tietoja ja tuoda mukanaan perheeseen uusia ajatus- ja toimintamalleja arjen, sen rytmin, ja erilaisten tärkeiden asioiden hallintaan. Perhetyö voi tukea perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja, sekä auttaa laajentamaan ja hyödyntämään erilaisia sosiaalisia verkostoja. Perhetyöntekijä on mukana perheen tavallisessa arjessa, siellä jossa tavallinen elämä ja ihmiset kohtaavat toisensa.

Perheelle annetaan tukea sen verran kuin se tarvitsee, tarkoitus ei ole tehdä perheen puolesta, vaan ohjata ja kannustaa perhe selviytymään jatkossa itsenäisesti yhä tasapainoisemmin ja hyvinvoivemmin omassa arjessaan.

Metodin perhetyössä on mahdollisuus eläinavusteiseen toimintaan, joka voi jossain tilanteissa olla erittäin toimiva ja hyvä lisä palveluun.