Metodin tukiperhetoiminnassa jokainen tukiperhe on saanut perehdytyksen alkavaan tukiperhetyöhön. Tukiperheille järjestetään säännöllisesti työnohjausta, sekä mahdollisuus akuutimpaan keskusteluun sosiaalialan ammattilaisen, psykologin, tai sosiaalityöntekijän kanssa, jos sille on tarvetta.

Jokaisen tukiperheen luokse on tehty kotikäynti, ja tukiperheen aikuiset ovat toimittaneet Metodille rikosrekisteriotteensa. Tukiperheiden oma elämäntilanne on vakaa, ja perheen omat sisäiset välit ovat kunnossa. Päätös toimia tukiperheenä on aito ja perheen yhteinen. Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja aitoa halua tukiperhetyöhön, positiivinen elämänasenne, kyky keskustella asioista, sekä tilannetajua ja tunneälyä työskennellä yksilöllisesti perheeseen tulevan lapsen/ lasten kanssa.

Tukiperhetyö antaa vanhemmille aikuisvapaan mahdollisuuden, sekä lapselle itselleen jotakin uutta ja mukavaa tekemistä ja toimintaa.

Tukiperhetyö alkaa neuvottelulla, jossa käydään yhdessä palvelun ostajan, tukiperheen, sekä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa läpi tukiperhetyön tavoitteet ja toiveet, työn alkaminen ja kesto. Työstä tehdään kirjallinen sopimus, joka tehdään yleensä puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Tukiperheessä lapsi pääsee mukaan perheen normaaliin arkeen, kauppakäynteihin, ruuan laittoon, peli-iltoihin, harrastuksiin, ulkoiluun jne. Lapselle ei ole tarkoitus järjestää liukuhihnalla koko ajan jotain extraa, mutta hän on mukana yhtenä muista, kun perhe tekee jotain mukavaa yhdessä.

Tukiperhetapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti yhden kerran kuukaudessa viikonloppuisin, alkaen perjentaina noin klo:16 ja päättyen sunnuntai-iltapäivällä.