Vanhempainohjaus on vanhemmuuden haasteisiin keskittyvää keskusteluapua, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta. Työskentelyn kautta lisätään vanhempien ymmärrystä oman lapsen käyttäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja vahvistetaan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Vanhempainohjauksessa keskustellaan mm. lapsen käyttäytymisestä, vanhemmuudesta ja vanhemman ja lapsen yhteistoiminnan haasteista. Työntekijä paneutuu yhdessä vanhempien kanssa pohtimaan minkälaista tukea lapsi ja perhe tarvitsevat ja yhdessä pyritään löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon- ja kasvatukseen. Tavoitteena on myös tukea vanhempien omaa jaksamista. Joskus jo yksikin ohjauskäynti voi riittää tuomaan uusia ajatuksia ja keinoja vanhemmuuteen, joskus tarvitaan pidempikestoista ohjausta.