Metodin terapia- ja hyvinvointitalo on Pöytyän Riihikoskella toimiva moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava yritys. Tuotamme mm. erilaisia terapia-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja sekä lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon tukipalveluja, sekä myös muita mielen ja kehon hyvinvointiin keskittyviä palveluja. Järjestämme myös erilaisia ryhmämuotoisia toimintoja sekä koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Toimintamme vahvuuksia ovat saman katon alta löytyvä moniammatillisuus, vankka työkokemus, sekä yhteinen päämäärä työskennellä asiakkaan parhaaksi.

Uusimmat ajankohtaiset

OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUS

Metodin terapia ja hyvinvointitalo on mukana palveluntuottajana Kela:n järjestämässä Oma väylä -kuntoutuksessa.

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joilla on:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että hakija tarvitsee tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Hakijalla voi olla lisäksi diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon hän saa hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piirissä oleva ei voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää enintään 3 vuotta. Se myönnetään kuitenkin aina vain vuodeksi kerrallaan. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi asiakas osallistuu 3 seurantatapaamiseen, kun viimeinen kuntoutusjakso on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä Riihikoskella tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Kaikki ryhmätapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä.

Kuntoutuksen tavoitteet

Asiakas saa:

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksias
 • vahvistaa itsetuntoa
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saadaan tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

 
Kuntoutukseen haku:

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kela:n oman hakemuslomakkeen kanssa. Mukaan hakemukseen liitetään lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee hakijan sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Linkki Kela:n Oma väylä -sivulle: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus