Autismiohjaus on suunnattu perheille, jotka tarvitsevat uusia keinoja tukea omaista, jolla on autismikirjon diagnoosi. Autismiohjauksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle ja hänen perheelleen mahdollisimman tasapainoinen ja sujuva arki. Autismiohjaus vaatii perheeltä tarpeeksi voimavaroja testata autismiohjauksessa esiteltyjä välineitä ja toimintatapoja arjessaan. Autismiohjausta on mahdollista toteuttaa koti- ja vastaanottokäyntien lisäksi myös asiakkaan muissa arjen ympäristöissä kuten koulussa tai päiväkodissa, mikäli asiakkaan haasteet näkyvät voimakkaasti kodin ulkopuolella.

Autismiohjauksessa keskitytään ennen kaikkea löytämään keinoja haastavan käytöksen vähentämiseen ja arjen strukturoimiseen ratkaisu-ja voimavarakeskeisesti. Lisäksi ohjauksessa painotetaan kommunikaation ja tunnetaitojen harjoitteluun ja tukemiseen. Jokaisen perheen tilanne otetaan huomioon kokonaisuutena ja ohjauksessa keskitytään vahvistamaan sitä, mikä jo ennestään toimii ja sitä kautta perheen omaan tahtiin löytämään uusia perheen tarpeet huomioonottavia toimintatapoja. Autismiohjauksen avulla tarjotaan perheelle mahdollisuus erilaisten apuvälineiden kokeiluun niiden soveltuvuuden varmistamiseksi ennen hankintaa ja lisäksi ohjaukseen kuuluu kirjallisten ohjeiden ja kuvallisen päivästruktuurin sekä toimintaohjeiden tekeminen.

Autismiohjaaja ei ole nimikesuojattu ammatti vaan sitä voi tehdä henkilö, jolla on riittävät taidot ja valmiudet tehtävän hoitamiseen. Metodissa on varmistettu kaikkien autismiohjausta toteuttavien henkilöiden pätevyys tehtävään.