Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu pääasiassa alle 18-vuotiaille nuorille. Työ ennaltaehkäisevää tai korjaavaa sosiaalista työtä, jonka tavoitteet mukautuvat yksilöllisesti jokaisen tuettavan tavoitteita ja tarpeita tukeviksi. Yksilöityjen tavoitteiden lisäksi työ tähtää tuettavan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja arjen tasapainoon, parempaan omaan toiminnanohjaukseen, sekä sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamiseen.

Tukihenkilötoiminta tukee ja ohjaa tuettavaa omaan oivallukseen, ymmärtämään oman roolin tärkeys omassa elämässä, sekä löytämään sen mukana tuleva ymmärrys ja halu vaikuttaa itse omaan tulevaisuuteen ja sen rakentamiseen. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoite on tuettavan laaja-alainen hyvinvointi omassa itsessä ja arjessa, joka tähtää syrjäytymisen estämiseen tai sen katkaisemiseen, sekä oman kokonaisvaltaisen elämänhallinnan, ja arjen eri osa-alueiden tasapainon löytämiseen.

Metodin ammatillisen tukihenkilötoiminnan työntekijät omaavat sosiaalialan koulutuksen, sekä ovat saaneet perehdytyksen Metodin tukihenkilötoiminnan toimintamallin pääperiaatteisiin.

Metodin ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa käytetään vahvasti hyödyksi työotetta, jossa keskitytään tuettavan itsetuntemuksen paranemisen tukemiseen, sekä erilaisten arjessa käytettävien psyykkisten taitojen tunnistamiseen, omien yksilöllisten olemassa olevien ajatus- ja toimintamallien ymmärtämiseen, hyväksymiseen, sekä tarvittaessa niiden tietoiseen vahvistamiseen, tai muuttamiseen. Tavoitteena on ohjata tuettava oppimaan, oivaltamaan, ja ymmärtämään, ei antaa valmiita vastauksia. Aito oma oivallus ja ymmärrys vie aina pidemmälle, kuin muiden valmiit vastaukset.

Psyykkisiä taitoja tukeva työote soveltuu ennen kaikkea niille nuorille, joilla haasteet ovat omassa elämänhallinnassa, sekä olemassa olevissa ajatus- ja toimintamalleissa, mutta myös niille, joille haetaan ensisijaisesti toiminnallisuutta tukevaa ja sisältävää tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilötyö voi siis tarvittaessa painottua pääosin viriketoimintaan ja tekemiseen, mutta pitää silti sisällään syvemmän ammatillisen ajatuksen ja tavoitteet, joilla tuetaan nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tapaamisten sisältö vaihtelee ja rakentuu yksilöllisesti tuettavan tarpeista ja tavoitteista riippuen. Yhteiset säännölliset tapaamiset palvelun ostajan ja mahdollisuuksien mukaan tuettavan huoltajien kesken ovat tärkeä osa tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilö toimii usein myös osana tuettavan ympärillä olevaa laajempaa verkostoa, tehden yhteistyötä esim. koulun, poliisin, tai jonkun muun hoito- tai tukitahon kanssa.

Metodin ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa on mahdollisuus eläinavusteiseen toimintaan, joka voi jossain tilanteissa olla erittäin toimiva ja hyvä lisä palveluun.