Unettomuuden hoito CBT-I -menetelmällä (Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia)

Unettomuus on luonnollinen reaktio äkillisten elämänmuutosten yhteydessä ja tilapäisenä unettomuus kuuluu osaksi normaalia elämää. Noin 10 % suomalaisista sairastaa diagnoositasoista unettomuushäiriötä. Unettomuus voi liittyä psykiatriseen tai somaattiseen sairauteen, mutta yleisin syy on toiminnallinen unettomuus. Toiminnallinen unettomuus ilmenee nukahtamisvaikeutena tai vaikeutena pysyä unessa, tai nukkuminen ei virkistä. Unettomuuden taustalla voi olla tunnereaktiot tai opitut toimintamallit ja -tavat. Unioireiden lisäksi unettomuushäiriöön kuuluu päivisin ilmeneviä oireita, kuten uupumusta ja huoli unesta.

Unettomuushäiriön hoito on ensisijaisesti lääkkeetöntä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät (CBT-I) ovat tutkituimpia ja tehokkaimmaksi osoittautuneita hoitokeinoja. CBT-I menetelmän vaikuttavuudesta unettomuuden hoidossa on näyttöä suhteessa moniin eri tulosmuuttujiin ja verrattaessa sitä sekä ei hoitoa saaneisiin että muuhun hoitoon. Hoidon onnistumisen kannalta olennaisia ovat hyvä hoitosuhde, elämäntilanteen ja unettomuuden syiden kartoittaminen sekä tehokkaan hoidon aktiivinen seuranta.

CBT-I-hoidon ydintä ovat käyttäytymisterapeuttiset ja kognitiiviset menetelmät. Käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä vaikutetaan nukkumistottumuksiin. Kognitiiviset menetelmät lisäävät keinoja unettomuushäiriötä ylläpitävän ajatuksellisen ja emotionaalisen ylivireyden käsittelemiseksi. Keskeistä on tunnistaa ajatukset ja tunteet, jotka pitävät vireystilan yöllä liian korkealla ja estävät levollista unta, ja pyrkiä löytämään niille vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Noin 75% CBT-I -asiakkaista paranee tai saa selkeää apua unettomuuteen.

Metodin unettomuuden hoito on viiden kerran kokonaisuus, joka seuraa yksilöllisesti toteutettua ”unikurssilaisen unityökirjaa”. Asiakkaan on mahdollista lopettaa hoito ensimmäisen käyntikerran jälkeen, mikäli hän haluaa niin.

Metodin CBT-I -univalmentajana toimii sairaanhoitaja Sari Petäjoki