Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuskouluttaja Petri Salminen puhuu varautumisesta ja ennakoinnista, sekä opettaa erilaisia taktiikoita ja kädentaitoja niihin tilanteisiin, joissa me olemme jo joutuneet fyysiseen kontaktiin. Kaikki toiminta ja harjoittelu pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon tulokulmaan, ei voimankäyttöön.

Erilaiset konflikti-, uhka- ja vaaratilanteet ovat lisääntymässä myös työmaailmassa. Todennäköisesti jokainen asiakaspalvelutyössä oleva ihminen on kohdannut, tai kuullut jonkun toisen kohdanneen henkilöturvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita. On hyvä tiedostaa, että me saatamme joskus olla itse osallisena tilanteessa, joka muuttuu äkillisesti uhkaavaksi. Varautuminen, ennakointi, ja harjoittelu ovat nykypäivän työkalut, joilla me voimme parantaa omaa ja työyhteisömme turvallisuutta.

”Kun ajattelemme ja käyttäydymme turvallisuutta tukevasti, toimintamallimme ovat varmemmat ja osaamme toimia, kun tilanne muuttuu uhkaavaksi. Yhdessä turvallisuushyvinvoinnin parhaaksi”.

Koulutus suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Lisätietoja pyytämällä osoitteesta info@metodintalo.fi

Itsesäätelytaitojen katsotaan olevan keskeisiä aikuisiän mielenterveyttä ja myös fyysistä terveyttä määrittäviä tekijöitä. Hyvät itsesäätelytaidot, kuten sujuva toiminnanohjaus, edistävät toimintaa jokapäiväisessä toimintaympäristössä, kun taas heikot itsesäätelytaidot on yhdistetty korkeampaan riskiin niin käyttäytymisen kuin tunne-elämänkin ongelmille.

Itsesäätelytaidot kehittyvät voimakkaasti varhaislapsuuden aikana ja pohja näille taidoille rakentuu jo sikiökehityksen aikana. Yksilölliset ominaisuudet, kuten temperamentti ja tarkkaavaisuuden säätelykyky, vaikuttavat itsesäätelyyn jo vauvaiästä alkaen. Myös varhainen elinympäristö ja erityisesti ympäristön stressitekijät voivat muovata itsesäätelytaitojen kehitystä.

Psykologit Eeva-Leena Kataja ja Saara Nolvi ovat jo pitkään tehneet tutkimusta lapsen itsesäätelyn kehityksestä osana laajaa FinnBrain-kohorttia, erityisenä kiinnostuksen kohteena se, miten yksilölliset perinnölliset ominaisuudet ja varhainen kasvuympäristö sikiöajasta alkaen ohjaavat lapsen itsesäätelyn kehitystä. Molemmat ovat kouluttaneet paljon aiheesta mm. Ensi- ja turvakotien liiton sisäisissä koulutuksissa ja myös eri kuntien vauva- tai pikkulapsityötä tekevälle henkilöstölle.

Aiheeseen liittyen voi tilata koulutuksia oman työyhteisön tarpeisiin ja sisältöä voidaan muokata tarpeen mukaan tilaajan toivomuksesta.

Sisältöteemoja mm.:
– Lapsen temperamentti, tarkkaavaisuustaidot ja itsesäätelykyky
– Itsesäätelyn kehitys vauvaiästä alkaen
– Aivojen kehitys itsesäätelyn näkökulmasta
– Raskausajan ja kehitysympäristön stressin merkitys lapsen kehitykselle
– Vanhemmuus siirtymäkautena, vanhemmuuden stressi
– Vanhemman masennus, ahdistus, raskausspesifi ahdistus
– Kasaantuva, toksinen stressi
– Resilienssi, vastustuskyky stressille

Lisätietoja: eeva-leena.kataja@metodintalo.fi

Ruoka on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja monen sairauden hoitoa. Ravitsemustila vaikuttaa olennaisesti elimistön kykyyn parantua erilaisista sairauksista, leikkauksista ja muista elimistön poikkeustiloista. Hoitohenkilökunnan on tärkeää tunnistaa ravitsemukseen ja ruokaan liittyviä haasteita ja osata puuttua niihin ajoissa, sekä tarvittaessa konsultoida ravitsemusterapeuttia. 

Erityisruokavaliot ja muut ravitsemuksen haasteet ovat arkipäivää myös kouluissa ja päiväkodeissa ja erilaisten ruokavalioiden toteuttaminen ja yhteensovittaminen saattaa joskus olla haastavaa.

Ravitsemusterapeutti Niina Matikka (ent. Hämäläinen) kouluttaa ammattihenkilöstöä näihin tärkeisiin aiheisiin liittyen. Voit tilata koulutuksia juuri oman työyhteisösi tarpeisiin, sisältöä voidaan muokata toiveiden mukaan, tai voit tilata koulutuksen myös seuraavien teemojen ulkopuolelta.

Sisältöteemoja mm.
– Ikäihmisten ravitsemuksen erityispiirteet
– Painonhallinnan ohjaus terveydenhuollossa
– Tyypin 1 diabeetikon ravitsemus
– Tyypin 2 diabeetikon ravitsemus
– Diabeetikkolapsi koulussa/päiväkodissa
– Lapsen ylipaino – miten ottaa asia esille ja ohjata
– Erityisruokavaliot – mitä eri erityisruokavaliot tarkoittavat ja miten ne toteutetaan käytännössä (esim. Allergiat, Fodmap, sairauksien aiheuttamat rajoitukset, vegaaniruokavalio, rikastetut ja rakennemuutetut ruokavaliot) Koulutus sopii esim. ruokapalveluille ja terveydenhuoltoon

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta info@metodintalo.fi