TOIMINTATERAPIA

Toteutamme sekä lasten, nuorten että aikuisten toimintaterapian ryhmäkuntoutusta. Toimintaterapiaryhmiä toteuttavat toimintaterapeutit

Emmi Hallamaa
Toimintaterapeutti (AMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Palvelukielet: suomi, englanti, tukiviittomat
Kohderyhmät: kaikenikäiset

Maarit Niittymäki
Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmät: kaikenikäiset

Kuntoutukseen tullaan joko oman kunnan, työterveyshuollon tai Kelan maksusitoumuksella (Sivun alaosassa tarkemmat ohjeet Kelan maksusitoumuksen hakemiseen). Ryhmiin on jatkuva haku ja voit tiedustella meiltä alkavista/käynnissä olevista ryhmistä.

LASTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄT (4–12-vuotiaille)

Tapaamiset toteutuvat Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Ryhmäkoko 3–5 ryhmäläistä kerrallaan.

Kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • Harjoitella karkea- ja hienomotorisia taitoja sekä terapiatiloissa että sään salliessa myös ulkona seikkailullisia menetelmiä hyödyntäen. Tarkoituksena on, että lapsi oppii hyödyntämään taitojaan ja valmiuksiaan vaihtelevissa ympäristöissä.
 • Sosiaalisten ja kaveritaitojen harjoittelu voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntäen. Ryhmässä lapsia ohjataan turvallisessa ympäristössä pohtimaan omia ja ryhmäläisten vahvuuksia. Ryhmän harjoitteet tehdään ryhmäläisten kehitystaso huomioiden leikin ohessa eikä ryhmä vaadi esimerkiksi runsaasti kommunikointitaitoja. Vuorovaikutusta harjoitellaan pääasiassa muiden keinojen kuin puhumisen kautta kunkin lapsen vahvuuksia hyödyntäen.
 • Tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen harjoittelu leikin ja muun mielekkään toiminnan avulla. Ryhmässä keskitytään vahvasti tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteisiin. Ryhmäkerrat ovat selkeästi strukturoituja ja osallistujat voivat keskittyä leikin ja muun mielekkään toiminnan imuun, kun jokainen tapaaminen on etukäteen suunniteltu ja ryhmäläiset saavat tulevan ryhmän struktuurin aina etukäteen. Ryhmän avulla pyritään löytämään lapselle arjessa toimivia strukturointikeinoja ja ohjaamaan vanhempia niiden käyttöönotossa.

NUORTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄT (13–18-vuotiaille)

Tapaamiset toteutuvat Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Myös etäosallistuminen voi tulla kyseeseen, mikäli se sopii kuntoutuksen toteuttamismuodoksi. Ryhmäkoko 3–5 ryhmäläistä kerrallaan.

Asiakas osallistuu yksilöllisten tavoitteiden asetteluun ja kuntoutuksen suunnitteluun. Tavoitteena on, että asiakas tunnistaa toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, rajoitteita ja vahvuuksia sekä yksilö- että ympäristötekijöissä. Ryhmässä on mahdollisuus löytää keinoja muokata omia toimintatapoja ja ympäristöä sekä oppia uusia elämäntaitoja. Toimintaterapiaryhmän tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen.

Kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • Toiminnanohjauksen, kuten oman toiminnan suunnittelun paraneminen
 • Sosiaalisten taitojen kehittyminen, kuten vuorovaikutustaitojen paraneminen
 • Itsenäistymistaitojen vahvistaminen, arjen- ja ajankäytön hallinnan harjoittelu

AIKUISTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄT

Tapaamiset toteutuvat Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Myös etäosallistuminen voi tulla kyseeseen, mikäli se sopii kuntoutuksen toteuttamismuodoksi. Ryhmäkoko enintään 6 ryhmäläistä kerrallaan.

Asiakas osallistuu yksilöllisten tavoitteiden asetteluun ja kuntoutuksen suunnitteluun. Tavoitteena on, että asiakas tunnistaa toimintakykyynsä vaikuttavia tekijöitä, rajoitteita ja vahvuuksia sekä yksilö- että ympäristötekijöissä. Ryhmässä on mahdollisuus löytää keinoja muokata omia toimintatapoja ja ympäristöä sekä oppia uusia elämäntaitoja. Toimintaterapiaryhmän tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen.

Kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • Arkielämän taitojen tai työssä selviytymiseen liittyen taitojen tukeminen
 • Toiminnanohjauksen, kuten oman toiminnan suunnittelun paraneminen
 • Sosiaalisten taitojen kehittyminen, kuten vuorovaikutustaitojen paraneminen
 • Stressinsäätelyn tukeminen

Ohjeet Kelan kautta palvelua haettaessa (asiakkaalla on mahdollisuus hakea myös matkakorvauksia Kelasta):

 1. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea https://www.kela.fi/toimeentulotuki-maksusitoumukset. Suora linkki: Kelasta. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että ryhmäkuntoutus on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.
 2. Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
 3. Lue tarvittaessa lisää Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen. Suora linkki: ›› Miten haet kuntoutukseen

Tiedustelut alkavista/käynnissä olevista ryhmistä:

Toimisto: 041-3138 505
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykologi Eeva-Leena Kataja: 0400-578 752
Sähköposti: info@metodintalo.fi