Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeinen tukimuoto, jossa neuropsykiatrisen diagnoosin omaavaa asiakasta tuetaan yksilöllisesti hänen arjessaan. Tavoitteena työllä on vahvistaa asiakkaan omaa toiminnanohjausta, sekä arjen- ja elämänhallinnan taitoja, niin että hän ei pelkästään pärjää neuropsykiatristen vaikeuksiensa ja haasteidensa kanssa, vaan myös viihtyy ja nauttii omasta elämästään.

Yksittäisen tapaamisen sisältö vaihtelee ja määräytyy yksilöllisesti, sekä kertaluonteisesti, valmennettavan tarpeista ja tavoitteista riippuen.

Valmentaja ja valmennettava toteuttavat yhdessä mahdollisuuksien rajoissa, sekä tapaamisten suunnittelun että toteutuksen. Tarkoituksena on ohjata, tukea ja kannustaa valmennettava keksimään ja oivaltamaan, oppimaan ja osaamaan, ei tehdä hänen puolestaan.

Nuoren asiakkaan kohdalla neuropsykiatrinen valmentajana tekee usein näkyvää yhteistyötä valmennettavan kotiväen ja niiden ihmisten kanssa, jotka kuuluvat olennaisena osana hänen arkeensa ja elämäänsä.

Valmennuksen tavoitteet painottuvat usein konkreettiseen jokapäiväiseen arjessa selviytymisen tukemiseen, kuten ajanhallintaan, organisaatio- ja toimintakykyyn, sosiaalisiin taitoihin, tai omasta itsestä huolehtimiseen. Metodin neuropsykiatrisessa valmennuksessa arjenhallinnan taitojen ohessa työssä panostetaan yhtä lailla psyykkisten taitojen vahvistamiseen, jollaisia ovat esimerkiksi motivaatio, keskittyminen, sekä tunteiden hallinta ja säätely. Tavoitteena on aina tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämänhallinnan taitoja, omaa toiminnanohjausta, sekä hyvinvointia omassa itsessä ja elämässä.

Työn tavoitteellisuuden ohessa tapaamisten halutaan Metodissa olevan valmennettavalle myös aidosti odotettu, oma juttu, joka pitää sisällään mukavia hetkiä, onnistumisia, uusia kokemuksia, ja yhteistä positiivista tekemistä. Tapaamisten mielekkyys tuo mukanaan mahdollisuuden tehdä pitkäjänteistä työtä ja saavuttaa aitoja sekä pysyviä tuloksia.

Perustapaamisten lisäksi valmentaja toimii valmennettavan ympärillä olevassa verkostossa, osallistuen ja usein myös luoden erilaisia verkototapaamisia.

Metodin neuropsykiatrisessa valmennuksessa on mahdollisuus eläinavusteiseen toimintaan, joka voi jossain tilanteissa olla erittäin toimiva ja hyvä lisä palveluun.