Työnohjaus antaa tilaisuuden pysähtyä luottamuksellisesti ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tärkeiden työasioiden äärelle. Työnohjaus antaa mahdollisuuden pohtia työssä ilmenneitä pulmallisia asioita, etsiä kehittämiskohteita, sekä innostua ja voimaantua.

Työnohjauksessa fokus on omien voimavarojen löytämisessä ja niiden vahvistamisessa. Ohjauksessa aktivoidutaan löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Painopiste on työnohjauksen työhyvinvointia tukevassa tehtävässä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksina. Työnohjauksen tavoitteet, aikataulu ja prosessin kulku rakentuvat ohjattavien tarpeita kuullen ja kunnioittaen. Lähitapaamiset voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko osoittamassanne paikassa tai Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin.

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon työnohjaajilla on työnohjauksen ammattitaitonsa lisäksi pitkä kokemus työelämästä ja ymmärrys niistä haasteista, kysymyksistä ja asioista, joita työntekijä saattaa siellä kohdata.

Työnohjaajat

Tiina Lundell, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, työyhteisösovittelija, sosionomi YMK

Liisa Saksman, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, luokanopettaja, kouluttaja

Leena Simpanen, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, puheterapeutti FM

Katja Eilu, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja, NLP trainer

Tiedustelut ja varaukset: info@metodintalo.fi