Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapeutti ohjaa asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana myös itsenäisesti tehtävät harjoitukset. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Puheterapia tapahtuu sekä Metodin tiloissa että tarpeen mukaan asiakkaan arjen erilaisissa ympäristöissä.

Metodin puheterapeutti
Leena Simpanen
Puheterapeutti FM
Palvelukielet: suomi, (englanti)
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset

Leenalla on sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen/puheterapian tuottamisesta.
Tällä hetkellä Leenalla ei ole vapaita paikkoja.

Ohjeet Kelan kautta palvelua haettaessa (asiakkaan on mahdollista hakea Kelasta myös matkakorvausta):

  1. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea https://www.kela.fi/toimeentulotuki-maksusitoumukset. Suora linkki: Kelasta. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että kuntoutuspuheterapia on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.
  2. Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
  3. Lue tarvittaessa lisää Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen. Suora linkki: ›› Miten haet kuntoutukseen