Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapeutti ohjaa asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana myös itsenäisesti tehtävät harjoitukset. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.