Sari Petäjoki aloittaa Metodintalossa hierojana, ensimmäiset ajat löytyvät jo sähköisestä ajanvarauksesta.

Sari ottaa jatkossa haltuun päiväajat, kun taas hieroja ja fysioterapeutti Janette Sjöberg hoitaa ilta-ajat. Aika upea tilanne:)

Koulutuspsykoterapia-ajat varattavissa!

Mitä koulutuspsykoterapia on?

Psykoterapeuttikoulutukseen päässeeltä ammattilaiselta edellytetään mielenterveysalan tai sitä vastaavaa asiakastyön työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Koulutuspsykoterapia toteutetaan kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Asiakkaan tilannetta ja hoitoa suunnitellaan luottamuksellisesti ja anonyymisti koko prosessin ajan. Koulutuspsykoterapiasta ei saa KELA:n kuntoutustukea, mutta se on hinnaltaan edullisempaa, kuin valmistuneen psykoterapeutin palvelu. 

Metodin psykoterapeuttiopiskelijat:

Toni Kataja
Palvelukielet: suomi. Kohderyhmä: aikuiset, nuoret. Kela-oikeudet: Ei vielä. Koulutus: Sosionomi, psyykkinen valmentaja, nepsy-valmentaja. Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi.

Maarit Niittymäki
Palvelukielet: suomi. Kohderyhmä: aikuiset, nuoret. Kela-oikeudet: Ei vielä. Koulutus: Toimintaterapeutti (AMK), nepsy-valmentaja. Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi käyttäytymisterapeutiksi.

Koulutusasiakaspaikkoja on rajatusti. Ensimmäiset vapaat ajat löytyvät 6.9.2022 Metodin sähköisestä ajanvarauksesta.

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon on saanut riveihinsä uusia työnohjaajia.

Työnohjaus antaa tilaisuuden pysähtyä luottamuksellisesti ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tärkeiden työasioiden äärelle. Työnohjaus antaa mahdollisuuden pohtia työssä ilmenneitä pulmallisia asioita, etsiä kehittämiskohteita, sekä innostua ja voimaantua.

Työnohjauksessa fokus on omien voimavarojen löytämisessä ja niiden vahvistamisessa. Ohjauksessa aktivoidutaan löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Painopiste on työnohjauksen työhyvinvointia tukevassa tehtävässä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksina. Työnohjauksen tavoitteet, aikataulu ja prosessin kulku rakentuvat ohjattavien tarpeita kuullen ja kunnioittaen. Lähitapaamiset voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko osoittamassanne paikassa tai Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin.

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon työnohjaajilla on työnohjauksen ammattitaitonsa lisäksi pitkä kokemus työelämästä ja ymmärrys niistä haasteista, kysymyksistä ja asioista, joita työntekijä saattaa siellä kohdata.

Työnohjaajat

Tiina Lundell, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, työyhteisösovittelija, sosionomi YMK

Liisa Saksman, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, luokanopettaja, kouluttaja

Leena Simpanen, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, puheterapeutti FM

Katja Eilu, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja, NLP trainer

Tiedustelut ja varaukset: info@metodintalo.fi

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon fysioterapiassa ja hieronnassa käyvät nyt maksuvälineenä myös Smartum hieronta, Edenred hieronta ja Epassi hyvinvointi.
 
Vapaat fysioterapia-ajat löytyvät sähköisestä ajanvarauksesta osoitteesta: www.metodintalo.fi/ajanvaraus
 
Tervetuloa!

OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUS

Metodin terapia ja hyvinvointitalo on mukana palveluntuottajana Kela:n järjestämässä Oma väylä -kuntoutuksessa.

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joilla on:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että hakija tarvitsee tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Hakijalla voi olla lisäksi diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon hän saa hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piirissä oleva ei voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää enintään 3 vuotta. Se myönnetään kuitenkin aina vain vuodeksi kerrallaan. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi asiakas osallistuu 3 seurantatapaamiseen, kun viimeinen kuntoutusjakso on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä Riihikoskella tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Kaikki ryhmätapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä.

Kuntoutuksen tavoitteet

Asiakas saa:

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksias
 • vahvistaa itsetuntoa
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saadaan tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

 
Kuntoutukseen haku:

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kela:n oman hakemuslomakkeen kanssa. Mukaan hakemukseen liitetään lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee hakijan sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Linkki Kela:n Oma väylä -sivulle: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

 

Seuraavat Avaimet elämäntapamuutokseen -etäluennot toteutuvat loppuvuodesta 2021. Lisätietoja myöhemmin.

Lue lisää luentojen sisällöstä Tulevat luennot

Jaamme sivuilla ajankohtaista tietoa ja videoita toiminnastamme, sekä mielen ja kehon hyvinvoinnista. Tervetuloa mukaan!