Koulutuspsykoterapia-ajat varattavissa!

Mitä koulutuspsykoterapia on?

Psykoterapeuttikoulutukseen päässeeltä ammattilaiselta edellytetään mielenterveysalan tai sitä vastaavaa asiakastyön työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Koulutuspsykoterapia toteutetaan kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Asiakkaan tilannetta ja hoitoa suunnitellaan luottamuksellisesti ja anonyymisti koko prosessin ajan. Koulutuspsykoterapiasta ei saa KELA:n kuntoutustukea, mutta se on hinnaltaan edullisempaa, kuin valmistuneen psykoterapeutin palvelu. 

Metodin psykoterapeuttiopiskelijat:

Toni Kataja
Palvelukielet: suomi. Kohderyhmä: aikuiset, nuoret. Kela-oikeudet: Ei vielä. Koulutus: Sosionomi, psyykkinen valmentaja, nepsy-valmentaja. Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi.

Maarit Niittymäki
Palvelukielet: suomi. Kohderyhmä: aikuiset, nuoret. Kela-oikeudet: Ei vielä. Koulutus: Toimintaterapeutti (AMK), nepsy-valmentaja. Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi käyttäytymisterapeutiksi.

Koulutusasiakaspaikkoja on rajatusti. Ensimmäiset vapaat ajat löytyvät 6.9.2022 Metodin sähköisestä ajanvarauksesta.

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon on saanut riveihinsä uusia työnohjaajia.

Työnohjaus antaa tilaisuuden pysähtyä luottamuksellisesti ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tärkeiden työasioiden äärelle. Työnohjaus antaa mahdollisuuden pohtia työssä ilmenneitä pulmallisia asioita, etsiä kehittämiskohteita, sekä innostua ja voimaantua.

Työnohjauksessa fokus on omien voimavarojen löytämisessä ja niiden vahvistamisessa. Ohjauksessa aktivoidutaan löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Painopiste on työnohjauksen työhyvinvointia tukevassa tehtävässä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksina. Työnohjauksen tavoitteet, aikataulu ja prosessin kulku rakentuvat ohjattavien tarpeita kuullen ja kunnioittaen. Lähitapaamiset voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko osoittamassanne paikassa tai Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin.

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon työnohjaajilla on työnohjauksen ammattitaitonsa lisäksi pitkä kokemus työelämästä ja ymmärrys niistä haasteista, kysymyksistä ja asioista, joita työntekijä saattaa siellä kohdata.

Työnohjaajat

Tiina Lundell, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, työyhteisösovittelija, sosionomi YMK

Liisa Saksman, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, luokanopettaja, kouluttaja

Leena Simpanen, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, puheterapeutti FM

Katja Eilu, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja, NLP trainer

Tiedustelut ja varaukset: info@metodintalo.fi

Metodin terapia- ja hyvinvointitalon fysioterapiassa ja hieronnassa käyvät nyt maksuvälineenä myös Smartum hieronta, Edenred hieronta ja Epassi hyvinvointi.
 
Vapaat fysioterapia-ajat löytyvät sähköisestä ajanvarauksesta osoitteesta: www.metodintalo.fi/ajanvaraus
 
Tervetuloa!

Mindfulness –yksilöohjaus

Mindfulness -yksilöohjauksessa on mahdollisuus tutustua mindfulnessin perusteisiin ja saada ohjausta erilaisiin mindfulness-harjoituksiin yksilölliset tarpeesi ja toiveesi huomioiden. Ohjauksessa saat keinoja vahvistaa omaa hyvinvointiasi sekä itsetuntemustasi. Tärkeänä osana ohjausta on tunteiden ja ajatusten kanssa työskentely, oma arvomaailma sekä itsemyötätunto.

Itsemyötätunto on taito, jonka avulla opimme vaikeina hetkinä välittämään itsestämme samaan tapaan kuin välitämme jostakin, jota rakastamme syvästi. Tutkimusten mukaan itsemyötätunto mm. lisää onnellisuutta, itsevarmuutta, luovuutta, kiitollisuutta ja yleisesti tyytyväisyyttä elämään. Se myös auttaa käsittelemään vaikeita tunteita ja vähentää stressiä.

Mindfulness-tutustumiskäynti 45min 50€.

Kuuden tapaamisen paketti 595€ (maksetaan kuudessa erässä)
Sisältää:
– 6 x 1h tapaamista ohjaajan kanssa livenä tai etänä- kotiharjoitukset
– äänitetyt harjoitukset
– yhteydenpito sähköpostilla koko 6 viikon ajan

”Minun mieleni” on kahdeksan viikon pituinen verkossa tapahtuva valmennus, joka keskittyy kokonaisvaltaisen psyykkisen hyvinvoinnin, tasapainon ja onnellisuuden löytämiseen omasta itsestä ja arjesta.

Valmennuksen aikana tutustutaan seuraaviin osa-alueisiin:

– Itsetuntemus
– Itseluottamus
– Itsetunto
– Arjen voima- ja aikavarat
– Rutiinit, heikkous vai voimavara
– Taito nähdä onni ja onnellisuus hetkessä
– Kiitollisuus omasta itsestä ja elämästä
– Läsnäolo ja hetkessä eläminen
– Positiivinen itsepuhe ja hymy voimavarana

Valmennus pitää sisällään viikoittain vaihtuvan teeman ja sen läpikäynnin, kotitehtäviä, vertaistukea, sekä myös mahdollisuuden syvempään ja yksilöllisempään valmennukseen. Valmennuksen materiaalit ovat näkyvillä 24/7, joten niitä voi käydä rauhassa läpi omaa tahtiaan, silloin kun arki antaa siihen sekä aikaa että voimavaroja.

Varaa paikkasi ja lähde mukaan matkalle, jonka pääosassa olet sinä itse. 
Se on matka, jonka tavoitteena on sinun hyvinvointisi ja onnellisuutesi. 
Se on matka, jonka vain sinä voit tehdä.

60€ (sis. alv 24%)

Paikkavaraukset sähköpostitse osoitteeseen
toni.kataja@metodintalo.fi

Lue lisää Verkkovalmennus !

Metodintalo on saanut riveihinsä uuden psykologin. Tervetuloa Sohvi!

Tässä Sohvin terveiset teille:
”Olen Sohvi Rantala, laillistettu psykologi (PsM). Olen toiminut työurallani perheneuvolassa sekä lastensuojelun avopalveluissa. Lisäksi työskentelin lasten ja lapsiperheiden kanssa jo ennen valmistumistani sijoitettujen lasten vastaanottoyksikössä sekä pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten kanssa.

Vastaanotolleni voi tulla lapsen kehityksen, kasvatuksen ja vanhemmuuden mietityttäessä.
Tapaamisia voidaan toteuttaa eri perhekokoonpanoin sekä yksin lapsen tai vanhempien kanssa.
Vanhempien kanssa voidaan pohtia lapsen haastavaa käytöstä, tunne-elämän pulmia, arjen hankalta tuntuvia tilanteita ja koittaa tunnistaa tekijöitä, joilla näihin voitaisiin vaikuttaa. Voimme esimerkiksi yhdessä miettiä, miten pelokasta ja arkaa tai uhmakasta ja tunteitaan voimakkaasti ilmaisevaa lasta voisi tukea tunneilmaisussa ja -säätelyssä.

Lapsen omilla käynneillä on tarkoitus pohtia lapsen kokemuksia erilaisiin elämän tärkeisiin asioihin liittyen. Käytän apuna soveltuvin osin piirtämistä, leikkiä, pelaamista sekä erilaisia tehtäviä, harjoituksia sekä psykologisia menetelmiä ja testejä. Lapsen yksilötutkimuksessa on mahdollista tarkastella tunne-elämää, sosiaalisia suhteita ja kognitiivisia taitoja.
Vuorovaikutuskysymyksissä voidaan lisäksi käyttää apuna MIM-vuorovaikutushavainnointia sekä Hoivaa ja leiki -interventiota.

Työni tähtää lapsen ja perheen yksilöllisen tilanteen ymmärtämiseen sekä erilaisten ratkaisujen, avun ja tuen pohtimiseen tämän pohjalta. Pyrin asiakastyössä aina arvostavaan ja lämpimään kohtaamiseen.

Otan vastaan asiakkaita arkisin klo 17 eteenpäin sekä lauantaisin.”

Alamme tuottaa joulukuun alussa Kelan ryhmäkuntoutuksia, josta olemme itse kovasti innoissamme. On hienoa saada Kelan ryhmäkuntoutuspalveluja yhä vahvemmin tälle alueelle. Lisätietoja lähiaikana!

OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUS

Metodin terapia ja hyvinvointitalo on mukana palveluntuottajana Kela:n järjestämässä Oma väylä -kuntoutuksessa.

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joilla on:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että hakija tarvitsee tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Hakijalla voi olla lisäksi diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon hän saa hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piirissä oleva ei voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää enintään 3 vuotta. Se myönnetään kuitenkin aina vain vuodeksi kerrallaan. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi asiakas osallistuu 3 seurantatapaamiseen, kun viimeinen kuntoutusjakso on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä Riihikoskella tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Kaikki ryhmätapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä.

Kuntoutuksen tavoitteet

Asiakas saa:

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksias
 • vahvistaa itsetuntoa
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saadaan tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

 
Kuntoutukseen haku:

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kela:n oman hakemuslomakkeen kanssa. Mukaan hakemukseen liitetään lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee hakijan sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Linkki Kela:n Oma väylä -sivulle: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

 

Ravitsemusterapeutti Niina Hämäläisen monipuoliset ja tarvittaessa yksilöllisesti räätälöidyt koulutukset ammattilaisille ovat nyt myynnissä. Lue lisää Tilauskoulutukset

Seuraavat Avaimet elämäntapamuutokseen -etäluennot toteutuvat loppuvuodesta 2021. Lisätietoja myöhemmin.

Lue lisää luentojen sisällöstä Tulevat luennot

Jaamme sivuilla ajankohtaista tietoa ja videoita toiminnastamme, sekä mielen ja kehon hyvinvoinnista. Tervetuloa mukaan!