Metodin psykologipalvelut kattavat monipuolisesti psykologin tuki- ja keskustelukäynnit, psykologiset tutkimukset ja arvioinnit, konsultoinnin sekä psykologin työnohjauksen.

Psykologi tarjoaa tuki- ja keskustelukäyntejä yksilöille, pariskunnille ja perheille. Käynnit voivat vaihdella kestoltaan 60 – 90 minuuttia.

Psykologin toteuttamiin tutkimuksiin kuuluu mm. kouluvalmiuksien arviointi, oppimisvaikeustutkimukset ja neuropsykiatriset arvioinnit. Tutkimuksissa tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan moniammatillista yhteistyötä lastenpsykiatrin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin kanssa.

Psykologinen osaaminen painottuu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään työhön. Psykologillamme on perhepsykoterapeutin pätevyys ja hän erikoistuu parhaillaan varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan, joka on raskausaikaan ja lapsen ensimmäisiin elinvuosiin painottuvaa vanhempien ja lapsen suhteisiin painottuvaa vuorovaikutuspsykoterapiaa.