Metodin terapia- ja hyvinvointitalo oy tuottaa ammatillisia sosiaalialan palveluita. Palvelut on rakennettu tukemaan niitä erilaisia yksilöllisiä haasteita, joita nykyihminen voi elämänsä eri ikävaiheissa kohdata niin arjessaan kuin itsessään. Kaikkia palvelumuotoja yhdistää Metodin toimintaperiaate, jossa asiakasta tuetaan kohti omaa oivaltamista, omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistamista, ymmärtämistä, ja tietoista vahvistamista.

Ammatillinen osaaminen on Metodin työn peruspilari, ja jokainen työntekijä omaa työssään tarvittavan ammatillisen pohjakoulutuksen. Ammatillisen osaamisen lisäksi me olemme ylpeitä siitä, että jokainen työntekijä on valittu ajatellen niitä tärkeitä ominaisuuksia, joita ihmisten kanssa työskennellessä tarvitaan.

Meille näitä tärkeitä ominaisuuksia ovat erityisesti tilannetaju ja tunneäly, taito tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, sekä oma-aloitteisuus, positiivinen asenne, ja ammattiylpeys omasta tekemisestä.

TUKIHENKILÖTYÖ

NEPSY-VALMENNUS, AUTISMIOHJAUS