Joskus elämässä tulee tilanteita, joissa ajatukset ja asiat tuntuvat olevan solmussa ja on vaikea päästä itse eteenpäin. Tällöin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa selkiyttämään ajatuksia. Psykoterapeuttimme tarjoavat ammatillista keskusteluapua, myös ilman varsinaista psykoterapian tarvetta. Joskus yksikin keskustelukerta voi riittää, mutta käynneillä voidaan myös kartoittaa pidempikestoisemman tuen tarvetta. Keskustelukäyntejä voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan myös etävastaanottona.

Psykoterapia on terveydenhuollon ammattihenkilön (henkilön ammattipätevyyden voi tarkistaa: julkiterhikki –palvelusta) toteuttamaa tavoitteellista palvelutoimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita.

Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (6–20 kertaa) tai pitkäkestoista. Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoinen terapia taas voi olla jopa usean vuoden kestävää, ja siinä pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen. Joskus jo yksikin keskustelukäynti psykoterapeutilla voi auttaa selkiyttämään tilannetta.

Psykoterapeuttimme työskentelevät myös yhteistyössä Melan Välitä viljelijästä -projektin kanssa (https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/). Melan ostopalvelusitoumuksen kautta viljelijä voi hankkia itselleen talostamme tukea henkiseen jaksamiseen (mm. terapia ja työnohjaus) sekä muuhun jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun.

Metodin terapiatalossa tarjotaan tällä hetkellä kelan hyväksymää pariterapiaa ja perheterapiaa. Yksilöterapiaa voidaan tarjota ilman kelan maksusitoumusta tuleville.

Psykoterapeuttimme:

Katja Eilu
Palvelukielet: suomi. Kohderyhmä: aikuiset, parit. Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus. Koulutus: paripsykoterapeutti ET, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, hengitys työvälineenä-koulutus, kognitiivisen lyhytterapian opiskelija, lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnot, NLP-trainer, emotionaalisen trauman hoito (5pvä), HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi

Eeva-Leena Kataja
Palvelukielet: suomi, englanti. Kohderyhmä: lastaan odottavat tai pienten lasten vanhemmat, perheet, aikuiset. Kela-oikeudet: perheterapia (jonka osana myös varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia), vanhempainohjaus. Koulutus: laillistettu psykologi (PsT), perhepsykoterapeutti ET (varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia perheterapeuteille -koulutuksessa).