OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUS

Metodin terapia ja hyvinvointitalo on mukana palveluntuottajana Kela:n järjestämässä Oma väylä -kuntoutuksessa.

Metodin Oma Väylä -tiimi kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä, vahvasti ammatillisesti, mutta myös inhimillisesti tukien ja kannustaen kohti kuntoutukselle asetettuja tavoitteita. Tavoitteet rakennetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, tukemaan tämän yksilöllisiä toiveita, jotka vievät kohti tasapainoisempaa, toimivampaa ja onnellisempaa arkea ja elämää.

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joilla on:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että hakija tarvitsee tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Hakijalla voi olla lisäksi diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon hän saa hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piirissä oleva ei voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää yhden vuoden. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi asiakas osallistuu 3 seurantatapaamiseen, kun viimeinen kuntoutusjakso on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä Riihikoskella tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Kaikki ryhmätapaamiset järjestetään Metodin toimipisteessä.

Kuntoutuksen tavoitteet

Asiakas saa:

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksias
 • vahvistaa itsetuntoa
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saadaan tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntoutukseen haku:

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kela:n oman hakemuslomakkeen kanssa. Mukaan hakemukseen liitetään lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee hakijan sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Linkki Kela:n Oma väylä -sivulle: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus