Psykologipalvelut euroa
Tukikeskustelut
45 min 90
60 min 110
90 min 160
Tutkimukset 550 – 700
Työnohjaus, 60 min 110
Neuropsykologin palvelut euroa
Neuropsykologinen tutkimus (3 – 4 tuntia) 950
Laaja neuropsykologinen tutkimus (2 x 3 – 4 tuntia) 1500
Työnohjaus, konsultaatio (60 min, etäyhteydellä) 120
Psykoterapia euroa
45 min 90
60 min 110
90min (pari- ja perheterapia) 155
90min (varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia) 155
Koulutuspsykoterapia 45min 65
Konsultaatiokäynti 45min
(uusille asiakkaille)
60

 

Fysioterapia euroa
30 min (kontrollikäynti) 43
45 min 53
60 min 58
Kinesioteippaus +5
Seksuaaliterapia euroa
60 min yksilökäynti 85
90 min parikäynti 115
   
Unettomuuden hoito CBT-I euroa
60 min yksilökäynti 80