Psykologipalvelut euroa
Tukikeskustelut
45 min 90
60 min 110
90 min 160
Tutkimukset 550 – 700
Työnohjaus, 60 min 110
Neuropsykologin palvelut euroa
Neuropsykologinen tutkimus (3 – 4 tuntia) 950
Laaja neuropsykologinen tutkimus (2 x 3 – 4 tuntia) 1500
Työnohjaus, konsultaatio (60 min, etäyhteydellä) 120
Psykoterapia euroa
45 min 85
60 min 105
90min (pari- ja perheterapia) 155

90min (varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia)

155
Koulutuspsykoterapia 45min 65
Lääkäripalvelut euroa
Vastaanotto
30 min 120
45 min 160
60 min 180
90 min 220
Ravitsemusterapia euroa
60 min 120
90 min 165
Seksuaaliterapia euroa
60 min 85
90 min 120
Fysioterapia euroa
30 min (kontrollikäynti) 43
45 min 53
60 min 58
Kinesioteippaus +5