Toimintaterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jolla vahvistetaan asiakkaan toimijuutta ja autonomisuutta omassa arjessaan harjoittelemalla ja vahvistamalla asiakkaan arjen taitoja. Toimintaterapeutti on ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut kuntoutusalan ammattilainen, jolla on tarvittava osaaminen kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Toimintaterapiassa lähdetään liikkeellä asiakkaan omista tarpeista ja tavoitteista. Niiden kautta rakennetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä hänelle itselleen merkityksellistä arkea ja harjoitellaan taitoja, joita hän jokapäiväisessä elämässään tarvitsee. Toimintaterapian tavoitteena on kehittää arkeen rutiineja ja auttaa asiakasta luomaan itselleen niiden kautta kyky osallistua mahdollisimman itsenäisesti itselleen merkitykselliseen toimintaan. Tärkeä osa toimintaterapiaa on myös asiakkaan mahdollisen apuvälinetarpeen kartoitus sekä avustaminen niiden hankinnassa. Tällä hetkellä emme valmista itse ortooseja tai muita apuvälineitä.

Toimintaterapian avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan toiminnanohjausta eli kykyä suunnitella omaa toimintaansa ja keskittyä tekemiseensä tarpeen vaatimalla pitkäjänteisyydellä, muistaa saamansa ohjeet ja hyödyntää niitä toiminnassaan. Toiminnanohjaukseen kuuluu myös kyky huomata toiminnassa tulevat virheet ja korjata ne, sekä taito ratkoa toiminnassa eteen tulevia haasteita. Toimintaterapiassa voidaan asiakkaan tarpeiden ja taitotason mukaan harjoitella esimerkiksi hieno-ja visuomotorisia taitoja (kuten kynän käyttö ja pienten esineiden käsittely), ruoanlaittoa, julkisen liikenteen käyttöä, maksamista, siivoamista, ajan hahmottamista, aistisäätelyä ja leikkitaitoja. Toimintaterapiassa asiakas saa uusia oivalluksia ja onnistumisen kokemusta.

Toimintaterapia toteutuu tiiviisti osana asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä arkea. Se voi toteutua niin vastaanotolla kuin asiakkaan kodissa, koulussa, päiväkodissa tai työpaikalla. Lisäksi toimintaterapiaa toteutetaan tarpeen tullen myös asiointikäynteinä esimerkiksi kaupassa tai kahvilassa, mikäli se edesauttaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa. Jokainen toimintaterapian kuntoutusjakso tai arviointi toteutetaan aina asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja resurssit huomioon ottaen.

Emmi Hallamaa
Toimintaterapeutti (AMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Palvelukielet: suomi, englanti, tukiviittomat
Kohderyhmät: kaikenikäiset

Elviira Onnela
Toimintaterapeutti
Sosionomi
Neuropsykiatrinen valmentaja
Palvelukielet: suomi, englanti, ruotsi
Kohderyhmät: kaikenikäiset

Maarit Niittymäki
Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmät: kaikenikäiset