Mindfulness on huomion tuomista kulloinkin meneillään olevaan hetkeen, sen hetken kokemiseen ja havainnointiin hyväksyvällä ja lempeällä asenteella. 

Mindfulnessin harjoittamisen avulla on mahdollista saada yhteys omaan itseen ja omaan kehoon sekä tulla tietoiseksi oman mielen toimintatavoista. Tämä kaikki lisää itsetuntemusta, tunnetasapainoa sekä keskittymiskykyä. Mindfulnessia harjoitetaan erilaisten harjoitusten avulla, joista tyypillisimpiä ovat hengitysharjoitukset.

Mindfulness voi mm.

  • lisätä hyvinvointia, tunnetaitoja ja itsetuntemusta
  • parantaa vuorovaikutustaitoja
  • vahvistaa keskittymiskykyä
  • vähentää stressiä
  • lieventää ahdistusta, masennusta ja pelkotiloja
  • auttaa uupumuksesta toipumisessa ja ennaltaehkäistä uupumuksen uusiutumista
  • helpottaa unen saamista ja parantaa unen laatua