Vahvempi ja hyvinvoivempi minä

Psyykkisessä valmennuksessa työskennellään psyykkisten taitojen kanssa, jotka vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti melkeinpä kaikkeen ihmisen tekemiseen ja olemiseen.

Psyykkinen valmennus ohjaa parempaan itsetuntemukseen, tunnistamaan ja ymmärtämään omia ajatus- ja toimintamalleja, sekä kehittämään ja vahvistamaan tietoisesti niitä haluttuun suuntaan.

Avaimet omaan onnellisuuteen ja hyvinvointiin löytyvät usein omasta taskusta, meidän täytyy vain löytää ne.

Vaihtoehtoina ovat, joko yksilö- tai verkkovalmennus, joista molemmista löydät lisätietoja omista osioistaan.

Osoitteesta tonikataja.fi löytyy lisätietoa psyykkisestä valmennuksesta, sen sisällöstä, käytännön työskentelystä, siitä kenelle se sopii, konkreettisista hyödyistä, sekä myös minusta psyykkisenä valmentajana.