AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA TÄYSI-IKÄISELLE

Ammatillinen tukihenkilötoiminta täysi-ikäisille on suunnattu erityisesti psykiatrisen kuntoutuksen ja vammaispalvelun asiakkaille, sekä niille ikäihmisille, jotka asuvat tuetusti yksinään, ja joiden perustarpeista ja hyvinvoinnista huolehditaan esim. kotipalvelun, tai kotisairaanhoidon avulla, mutta joiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen on haastavaa rajallisten aika- ja työresurssien keskellä.

Perustarpeista huolehtiminen, kuten ravinto, lääkitys, ja hygienia, on em. kohderyhmien kohdalla ensiarvoisen tärkeää, ja mahdollistaa monilla itsenäisen asumisen omassa asunnossa. Psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänilon säilyminen on kuitenkin aivan yhtä tärkeää, sillä niiden katoaminen voi haastaa ja kaataa lopulta muuten toimivan ja vahvasti tuetunkin kokonaisuuden, perustarpeiden huolehtimisesta huolimatta.

Metodin aikuisten ammatilliset tukihenkilöt ovat sosiaalialan ammattilaisia, joilla on työkokemusta aikuisten tai ikäihmisten kanssa työskentelystä, sekä psyykkisten haasteiden parissa työskentelystä. Aikuisten ammatillisessa tukihenkilötyössä keskitytään ennen kaikkea mielen hyvinvointiin, keskustelemiseen, kuuntelemiseen, sekä mahdollisuuksien rajoissa asiakkaan kunto, jaksaminen, ja mahdolliset rajoitteet huomioiden yhdessä tekemiseen. Tukihenkilö voi toimia ammatillisuutensa vuoksi vahvasti mukana asiakkaan verkostossa, jolloin työ voi helpottaa omalta osaltaan muiden mahdollisten tukipalvelujen toimintaa ja keskittymistä juuri niihin osa-alueisiin, joihin nämä on suunnattu ja tarkoitettu.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti niille täysi-ikäisille ihmisille, joilla on psykiatrisia haasteita, tai heidän arkensa yksinäisyyden pelätään olevan invalidisoivaa ja kokonaiskuvaa ja jaksamista uhkaavaa. Työn tavoitteena on siis tukea asiakkaan kokonaisvaltaista jaksamista ja hyvinvointia, sekä olla yksi tärkeä osa-alue siinä kokonaiskuvassa, joka mahdollistaa pärjäämisen omassa arjessa ja mahdollisesti asumisen omassa asunnossa.