Eläinavusteisissa toimintamuodoissa teemme yhteistyötä Tyynelän tilan kanssa, joka sijaitsee Turussa Paattisilla maaseudun rauhassa.

Eläinavusteinen työskentely on toiminnallista kuntoutusta, jonka tavoitteet asetetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Eläinavusteinen työskentely on todettu erityisen hyödylliseksi asiakkaiden kanssa, joiden on ollut yleisesti vaikeaa sitoutua muihin työskentelymuotoihin. Eläinavusteisen työskentelyn työote on ratkaisukeskeinen. Prosessissa päästään hyvin alkuun ja etenemään, koska eläinten läsnäolo tuo tilanteisiin kaivattua positiivista ilmapiiriä ja aitoa läsnäoloa sekä hyväksyntää. Eläimillä on vilpitön halu olla vuorovaikutustilanteissa ihmisten kanssa, eivätkä ne koskaan näyttele tunnetilojaan tai hyväksyntäänsä. Eläinten aitous ja niiden osoittama hyväksyntä luovat aivan erityisen voimaannuttavia kokemuksia. Eläinavusteista työskentelyä hyödynnetään monenlaisessa tunnetyöskentelyssä itsetunnon tukemisesta ja tunteiden tunnistamisesta tunnelukkojen vapauttamiseen. Lisäksi eläinavusteisuus on oiva keino opetella vuorovaikutustaitoja ja kommunikointia sekä viestintää. Havainnoimalla eläinten käytöstä voidaan vähitellen siirtää havaintoja ja opittuja asioita arvioimaan omaa toimintaa ja itsereflektointitaidot kehittyvät yhdessä eläinten ja ohjaajan avulla.

Eläinavusteinen työskentely on helposti muokattavissa asiakasprosessin tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi ammatillisessa tukihenkilötyössä eläinavusteisuus on yleensä läsnä kaikilla tapaamisilla. Eläinavusteinen työskentely voidaan myös sisällyttää mukaan prosesseihin perhetyössä, perhekuntoutuksessa, arviointityöskentelyssä ja erilaisissa ryhmissä.

Tyynelässä asuu isäntäperheen lisäksi suuri joukko eläimiä; koiria, kissoja, hevosia, vuohia, lampaita, kaneja, ankkoja ja kanoja. Maalaisidyllistä pihapiiriä ympäröivät pellot ja metsä, jonne suuntaamme usein kävelyretkille ja hengähtämään. Tyynelässä asiakkaat pääsevät viettämään aikaa eläinten kanssa monipuolisesti. Eläinten seurassa rauhoitutaan ja nautitaan niiden tuomasta ilon ja hyväksynnän tunteesta. Eläimiä hoidetaan, niiden kanssa retkeillään ja ajoittain myös ajellaan ponikärryillä ja ratsastetaan. Tyynelässä tehtävä eläinavusteinen työ on aina vankasti ammatillista ja työtä toteuttavat koulutetut henkilöt, jotka tuntevat tilan eläimet hyvin. Eläinavusteisen toiminnan lisäksi Tyynelä tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen toiminnalliseen tekemiseen ja sisätilat terapiaistuntoja ja rauhallisempaa tekemistä varten. Meille on tärkeää kohdella kaikkia tasa-arvoisesti ja aidosti kuunnellen, näitä arvoja noudatamme myös suhteessa tilan eläimiin. Tyynelässä toteutetaan yksilötyötä, perhetyötä, työskennellään erilaisten ryhmien kanssa ja järjestetään työyhteisöille työhyvinvointipäiviä. Toiminta räätälöidään aina yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tilan elämää pääsee seuraamaan facebookissa sivulla www.facebook.com/Tyynelän-terapiaeläimet-103633151589299