Kotiin vietävä perhekuntoutus on intensiivistä, muutokseen tähtäävää terapeuttista tukea lastensuojelun asiakasperheille, joissa on huolta lasten kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista. Perhekuntoutus on perheen luonnollisessa ympäristössä tapahtuvaa avomuotoista tukea, jonka tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja perheen sisäisiä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita. Tavoitteena on tuoda muutosta perheen tilanteeseen, jotta lapsi voisi asua turvallisesti omassa kodissaan omien vanhempiensa kanssa. Kodin piirissä tapahtuva kuntoutus voi olla perheille laitosmuotoista kuntoutusta sopivampi vaihtoehto, ja kuntoutuksen aikana saavutetut muutokset voi olla myös helpompi juurruttaa perheen normaaliin arkeen.

Perhekuntoutus koostuu moniammatillisesta tiimistä, joka tekee tiivistä yhteistyötä perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyn tarkempi sisältö ja tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen sosiaalityöntekijän kanssa, jonka pohjalta kuntoutus räätälöidään perheelle sopivaksi. Tukitoimi perustuu vapaaehtoisuuteen, ja tärkeää onkin hyvä yhteistyö koko perheen kanssa.