Kertaluonteinen tukitapaaminen tapahtuu Metodin terapia- ja hyvinvointitalon toimitiloissa. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa alle 18-vuotiaille nuorille, joiden oma toiminnanohjaus ja elämänhallinnan taidot ovat ainakin kohtalaiset, eivätkä haasteet ole kovin suuria, tai pitkäaikaisia, mutta ne voivat olla akuutteja ja nopeasti ilmenneitä. Tapaamisen aikana tavoitteena on ohjata nuorta näkemään omat mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään ja tulevaisuuden rakentamiseen, löytää oma aito motivaatio vaikuttaa omaan elämään, sekä kannustaa lähtemään liikkeelle ja haluamaan sitä itse. Ohjaajana toimii sosiaalialan ammattilainen. Tarvittaessa yksittäisen käynnin jälkeen voidaan yhdessä palvelun ostajan kanssa miettiä muita pitkäaikaisempia tukitoimia, kuten esim. ammatillista tukihenkilötoimintaa.