Olosuhdeselvitys tehdään tuomioistuimen pyynnöstä silloin, kun vanhemmilla on lapsia koskeva huoltoriita eivätkä vanhemmat ole päässeet yksimielisyyteen lapsen huollosta ja asumisesta. Olosuhdeselvityksen tavoitteena on saada käsitys siitä, minkälaiset olosuhteet kummallakin vanhemmalla on ja minkälaiset ovat vanhempien kyvyt huolehtia lapsesta. Selvityksen tavoitteena on antaa tuomioistuimelle lausunto siitä, miten lapsen huolto ja asuminen olisi lapsen edun mukaisesti järjestettävä. Olosuhdeselvityksen aikana tavataan vanhempia, tehdään kotikäyntejä ja kuullaan lasta, mikäli se on lapsen ikä huomioiden lapsen edun mukaista. Olosuhdeselvityksen teko perustuu lakiin ja se tehdään vain tuomioistuimen pyynnöstä. 

 

Olosuhdeselvitys tehdään pääsääntöisesti työparityönä (sosiaalityöntekijä ja psykologi/sosionomi), joka voidaan toteuttaa joko kokonaan Metodin toimesta tai yhteistyössä kunnan työntekijän kanssa. Kunnan sosiaalitoimesta tulee kuitenkin aina olla yhteyshenkilö, kenen kanssa voidaan asioida olosuhdeselvitystä toteutettaessa.