Perhearviointi on kokonaisvaltainen arvio perheen tilanteesta, vuorovaikutussuhteista, tukiverkostosta, vanhemmuudesta ja lasten tilanteesta. Perhearviointi voidaan toteuttaa esimeriksi silloin, jos halutaan saada tarkempaa ymmärrystä perheen kokonaisvaltaisesta tilanteesta ja minkälaista tuen tarvetta perheellä mahdollisesti on. Arviointi voidaan toteuttaa myös silloin, jos aiempi työskentely perheen tilanteen edistämiseksi ei ole tuottanut toivottua tulosta. Arvioinnin pohjalta annetaan tilaajalle suositukset siitä, miten perheen tilannetta voitaisi saada etenemään parempaan suuntaan. Työskentelyn tarkempi sisältö ja tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jonka pohjalta arviointi rakennetaan.