Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukaista avohuollollista kotiin vietävää tukea perheen arjen haasteisiin. Tehostetun perhetyön asiakasperheillä on usein haasteita, johon sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ei välttämättä riitä. Tuen tavoitteena voi olla esimerkiksi löytää arkeen toimivia rutiineita, opetella lasten perushoivaa ja huolenpitoa, tukea vanhempien jaksamista, tukea vanhempien päihde- tai mielenterveyshoitoon sitoutumista ja käytännön asioiden hoitamista. Tärkeänä tavoitteena voi olla myös huostaanoton ehkäisy. Tehostettu perhetyö on intensiivistä ja toteutuu yleensä useamman kerran viikossa. Tukea on mahdollista järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tukitoimen tavoitteista, kestosta ja sisällöstä sovitaan aina yhdessä perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tukitoimi perustuu vapaaehtoisuuteen, ja tärkeää onkin hyvä yhteistyö koko perheen kanssa.