Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii siitä, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle lastenvalvojalla tehdyn sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti turvallisella tavalla ilman, että vanhemmat kohtaavat toisiaan. Valvottu vaihto voi olla tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos vanhempien vaihtotilanteet ovat haastavia ja riitaisia, ja lapsi vielä ikänsä puolesta tarvitsee saattajan. Näissä tilanteissa itse tapaaminen lapsen ja vanhemman välillä voi sujua ongelmitta, mutta vaihtotilanteet ovat aiheuttaneet riitaa, joille myös lapsi on altistunut. Valvojan tehtävä on huolehtia siitä, että vaihto sujuu lapsen kannalta turvallisesti ja rauhallisesti, ilman että lapsi joutuu vanhempien välisten riitojen keskelle.

Vaihtotilanteissa keskiössä on aina lapsen etu. Valvojalla on oikeus päättää, että vaihtoa ei suoriteta, jos se on lapsen edun kannalta välttämätöntä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos vanhempi jolle lapsi olisi menossa, on päihtynyt. Valvojan on annettava keskeytyksen tai toteutumatta jääneen tapaamisen syystä kirjallinen selvitys toimivaltaiselle lastenvalvojalle. Metodin työntekijöillä on tehtävään lain vaatima soveltuva ammatillinen koulutus.