Vanhemmuuden arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen arvio vanhemmuuden vahvuuksista sekä kehityskohteista. Arviointi voidaan toteuttaa silloin, jos lapsen tilanteesta ja vanhempien kyvystä huolehtia lapsesta on noussut huolta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun pohditaan voiko lapsi asua turvallisesti omassa kodissaan, voiko kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi palata takaisin omien vanhempiensa luokse asumaan tai jos vanhempien kyvystä huolehtia lapsesta on noussut muutoin huolta. Vanhemmuuden arvio toteutetaan pääsääntöisesti perheen omassa arkiympäristössä. Työskentelyn tarkempi sisältö ja tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jonka pohjalta arviointi rakennetaan.