FYSIOTERAPIA

Toteutamme aikuisten fysioterapian ryhmäkuntoutusta. Kuntoutukseen tullaan joko oman kunnan terveydenhuollon, työterveyshuollon tai Kelan maksusitoumuksella (sivun alaosassa ohjeet Kelan hakemukseen). Ryhmiin on jatkuva haku ja voit tiedustella meiltä alkavista/käynnissä olevista ryhmistä.

Fysioterapian ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista ohjaamalla kuntoutujaa käyttämään liikkumis- ja toimintakykyään optimaalisesti huomioiden tarvittaessa apuvälineiden käyttö. Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Terapia tukee kuntoutujan omaa sekä omaisten, läheisten ja lähiverkoston aktiivista kuntoutumista edistävää toimintaa.

Ryhmäkuntoutuksessa on enintään 6 kuntoutujaa, jotka tarvitsevat kuntoutusta, tukea ja/tai harjoitusta samankaltaisissa asioissa. Kullekin ryhmälle luodaan aina omat tavoitteet, osallistujien kuntoutussuunnitelmien mukaan. Tapaamiset toteutuvat Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa, tai etäyhteydellä, kuntoutussuunnitelman mukaisesti 20–40 x 60–90 minuutin ryhmätapaamista sisältäen yksilötapaamisen ennen ja jälkeen ryhmätapaamisten. Yksilötapaamisilla toteutetaan tutkimus ja arviointi asiakkaan terveydestä, liikkumisesta, toimintakyvystä ja toimintarajoitteista. Yksilökäynnillä asetetaan yksilölliset tavoitteet, joita kohti ryhmäterapian harjoitteilla edetään.

Fysioterapian ryhmäkuntoutusta fysioterapeutti Anu Pajula

Käynnissä olevat tai alkavat fysioterapian ryhmät:

Selkäryhmä. Pitkään jatkuneessa selkäkivussa säännöllinen, tehokas ja oikein kohdennettu harjoittelu ja liikunta ovat vaikuttavimmat hoitomuodot. N.90% selkäkivuista on ns.toiminnallisia, eli johtuvat vääränlaisesta tai liiallisesta kuormituksesta, liikehallinnan puutteesta tai liikkumattomuudesta. Selkäryhmän tavoitteena on kivun lievittyminen, vertaistuen saaminen, tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen omasta tilanteesta sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Alaraajaryhmä. Jaloilla otamme tuhansia askelia päivittäin, joten niillä on suuri merkitys koko kehon hyvinvoinnille ja itsenäiselle elämälle. Alaraajojen yleisimpiä ongelmia ovat lihas- ja nivelkivut tai toiminnalliset häiriöt. Yksilökäynnillä tutkitaan asiakkaan kävelyä, liikkumista ja toimintaa, sekä selvitetään mistä alaraajakivut mahdollisesti johtuvat. Ryhmäkäynneillä fysioterapia keskittyy toiminnallisiin harjoitteisiin jalkakipujen vähentämiseksi ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Yläraajaryhmä. Yläraajoissa voi esiintyä esimerkiksi kipua, puutumista, tavaroiden putoamista tai lihasheikkoutta. Yleisiä yläraajaongelmia ovat olka- tai kyynärnivelen kiputilat, ranteen kiputilat tai niiden aiheuttama päänsärky. Ryhmäterapiassa keskitymme yläraajojen liikkuvuuden ja lihasvoiman lisääntymiseen, niveliä tukevaan harjoitteluun ja toimintakyvyn kehittymiseen ja ylläpitoon.

Ohjeet Kelan kautta palvelua haettaessa (asiakkaalla on mahdollisuus hakea myös matkakorvauksia Kelasta):

  1. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea https://www.kela.fi/toimeentulotuki-maksusitoumukset. Suora linkki: Kelasta. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että ryhmäkuntoutus on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.
  2. Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
  3. Lue tarvittaessa lisää Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen. Suora linkki: ›› Miten haet kuntoutukseen

Tiedustelut alkavista/käynnissä olevista ryhmistä:

Toimisto: 041-3138 505
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykologi Eeva-Leena Kataja: 0400-578 752
Sähköposti: info@metodintalo.fi