Psykologipalvelut kattavat psykologin tuki- ja keskustelukäynnit, konsultoinnin sekä psykologiset tutkimukset ja arvioinnit. Tutkimuksiin kuuluu mm. kouluvalmiuksien arviointi, oppimisvaikeustutkimukset ja neuropsykiatriset arvioinnit yhdessä lastenpsykiatrin ja toimintaterapeutin kanssa. Psykologinen osaaminen painottuu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään työhön. Psykologillamme on myös perhepsykoterapeutin ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian pätevyydet.

Talossa työskentelee myös osa-aikainen neuropsykologi, jolla on neuropsykologian erikoispsykologin pätevyys. Neuropsykologin palveluihin kuuluvat aikuisten ja 16 vuotta täyttäneiden nuorten neuropsykologiset tutkimukset. Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan kartoittaa esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai muistiongelmia. Neuropsykologinen tutkimus voi myös toimia osana esimerkiksi työ- tai ajokykyisyyden arviointia neurologisilla potilailla.

Neuropsykologi tutkii kognitiivisia toimintoja eli muistia, ongelmanratkaisutaitoja, kielellisiä valmiuksia, näköperäistä hahmottamiskykyä, hienomotorisia taitoja, tarkkaavaisuutta sekä toiminnan ja tunteiden säätelyä, joissa voi tapahtua muutoksia aivosairauksien ja -vammojen myötä, ja joissa voi olla myös synnynnäisenä piirteenä poikkeavuuksia.  Myös mm. mielialaoireet, kivut, jotkin lääkeaineet ja univaikeudet voivat olla kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttamassa. Neuropsykologisessa tutkimuksessa kartoitetaan haastatellen tutkittavan taustatietoja ja omaa kokemusta tilanteesta, minkä lisäksi tehdään yksilöllisesti valitulla laajuudella testitehtäviä. Palaute ja jatkosuositukset sisältyvät aina tutkimukseen. Neuropsykologinen tutkimus sisältää 1-2 käyntiä, joiden kesto on tyypillisesti 3-4 tuntia.

Neuropsykologi on käytettävissä myös konsultaatioihin, liittyen esimerkiksi tarkempien neuropsykologisten tutkimusten tarpeen arviointiin ja perusterveydenhuollon psykologien ohjaukseen.