Vahvempi ja hyvinvoivempi minä

”Olet ehkä huomannut, että jäät joskus jumittamaan negatiiviseen ei toivottuun tunteeseen ja eteenpäin pääseminen on haasteellista, vaikka yrität kaikkesi.

Tai kohtaatko usein tilanteita, joissa pitkäjänteisen motivaation ylläpitäminen on vaikeaa, vaikka itse asia on sinulle tärkeä?

Tai ehkä olet pistänyt merkille, että jännittäminen pilaa sinulle tärkeän hetken tai suorituksen, läsnäolo ja hetkestä nauttiminen on vaikeaa, etkä yllä sille tasolle, jossa taito- ja osaamistasosi todellisuudessa on.

Nämä kuvatut ilmiöt saattavat liittyä siihen, että psyykkiset valmiutesi toimia tilanteen kanssa eivät toimi optimaalisella tavalla. ”

Psyykkisessä valmennuksessa työskennellään psyykkisten taitojen kanssa, jotka vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti melkeinpä kaikkeen ihmisen tekemiseen ja olemiseen.

Psyykkisiä taitoja ovat esim. itsetuntemus, itseluottamus, keskittyminen, motivaatio, tunteiden ja ajatusten hallinta ja säätely, tavoitteenasettelu, taito valmistautua ja onnistua optimaalisesti omalla taito- ja osaamistasolla tärkeässä tilanteessa, mielikuvaharjoittelu, vireystila, stressinsäätely, läsnäolon ja hetkessä elämisen taito, kiitollisuus ja taito nähdä hyviä asioita itsessä ja omassa elämässä.

Psyykkinen valmennus ohjaa parempaan itsetuntemukseen, tunnistamaan ja ymmärtämään omia ajatus- ja toimintamalleja. Valmennus antaa työkaluja, harjoituksia ja niitä tukevaa tietoa, joiden avulla jokainen voi vahvistaa omia psyykkisiä taitojaan.

Psyykkinen valmennus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa oppia tuntemaan itsensä vähän paremmin, jokaiselle, joka haluaa vahvistaa omia psyykkisiä taitojaan, ja löytää oman yksilöllisen tiensä kokonaisvaltaisesti tasapainoisempaan ja onnellisempaan minään.

Osoitteesta tonikataja.fi löytyy lisää ja tarkempaa tietoa psyykkisestä valmennuksesta, sen sisällöstä, käytännön työskentelystä, siitä kenelle se sopii, konkreettisista hyödyistä, sekä myös minusta psyykkisenä valmentajana.

Avaimet omaan onnellisuuteen ja hyvinvointiin löytyvät usein omasta taskusta, meidän täytyy vain löytää ne.

Ajanvaraukset ja yhteydenotot
0400578743
toni.kataja@metodintalo.fi